SOPN EMMEN wil een gekozen Ombudsman/vrouw

Geplaatst op donderdag 6 maart 2014 13:22
SOPN - Foto: Eigen logo
Emmen - SOPN EMMEN vraagt inwoners van de Gemeente Emmen te solliciteren op de vacature van Gemeentelijke Ombudsvrouw of Ombudsman indien u zich hiervoor beschikbaar wilt stellen! Het betreft een fulltime functie.

Je moet onafhankelijk kunnen denken, geen andere belangen nastreven dan de mensen daadwerkelijk te helpen om hun problemen snel en adequaat op te lossen en te bemiddelen tussen de inwoner en de betreffende instantie. In een referendum dat zo snel als mogelijk na 19 maart 2014 gaat plaatsvinden wordt u door de inwoners gekozen. U kunt uw motivatiebrief sturen aan info@sopngemeente-emmen.nl

Gekozen

Wij willen een Ombudsman/vrouw laten kiezen door de inwoners van de Gemeente Emmen. Vervolgens willen we de huidige vastgelopen probleemzaken waar inwoners nu mee te maken hebben, overhevelen van de Gemeente naar deze nieuwe Ombudsorganisatie zodat onafhankelijke mensen de problemen die mensen hebben met de gemeente of gemeentelijke organisaties kunnen gaan oplossen. Indien er nieuwe problemen ontstaan tussen inwoners en een gemeentelijke instantie dan kunnen inwoners dit aangeven bij het lokale ombudspunt en wordt er samen met de gemeente en de inwoner een oplossing gezocht.

Ombudspersoon

De ombudspersoon gaat dan bemiddelen. De Gemeentelijke Ombudsvrouw/man kan per dorp of wijk een ombudspersoon aanstellen die direct met mensen gaat bekijken hoe de problemen waar ze op dat moment in zitten kunnen oplossen. Het zou ook een idee kunnen zijn om per wijk of dorp een ombudsman te laten kiezen en ze dan op Gemeentelijk niveau met elkaar laten samenwerken.Op het moment dat de problemen zijn opgelost en de Gemeente dienstbaarder is gaan werken en procedures vereenvoudigt zijn, kan de ombudsfunctie eventueel weer worden opgeheven.